Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2014

korycinsky
8236 8fa1
Reposted fromnicotine nicotine
korycinsky

przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę

ale       jeszcze jeszcze

czekam       przychodzisz

no to jeszcze

czekam

nie przychodzisz

ano to już

[nie przypuszczałem]

— Mirosław Białoszewski - !O!
Reposted fromxawery xawery

July 05 2014

7997 51cd 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaebu ebu

July 02 2014

korycinsky
5373 dc5a
Reposted fromcallmeangie callmeangie viapasazerka pasazerka
korycinsky
Tu jest ból, tam jesteś ty, między jestem ja i uwierz mi, że ta granica jest bardzo, bardzo płynna.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompasazerka pasazerka

June 24 2014

korycinsky
7522 83e2
Reposted fromckisback ckisback
korycinsky
8302 4343
Reposted fromgreendaemon greendaemon
korycinsky
9449 2c6b
Reposted fromgreendaemon greendaemon viaebu ebu
korycinsky
korycinsky
6855 68b4 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety
korycinsky
6880 611a
Reposted fromprecelka precelka
korycinsky
7004 85a5
Reposted fromohnina ohnina
korycinsky
Zawsze, gdy telefon nie dzwoni, wiem, że to Ty...
— x
Reposted fromprecelka precelka

June 23 2014

0900 52e7
Reposted fromnoirceur noirceur
korycinsky
0873 b8d9
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
korycinsky
0582 6492
Reposted fromsebikk sebikk
korycinsky
8660 0396
wybieram to pierwsze
Reposted fromczytajwmyslach czytajwmyslach
korycinsky
Play fullscreen
Do mnie mów tak
Reposted fromjoannna joannna
4173 2775 500
Reposted fromqb qb viadotkliwie dotkliwie
korycinsky
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl